A sample text widget

Etiam pulvinar consectetur dolor sed malesuada. Ut convallis euismod dolor nec pretium. Nunc ut tristique massa.

Nam sodales mi vitae dolor ullamcorper et vulputate enim accumsan. Morbi orci magna, tincidunt vitae molestie nec, molestie at mi. Nulla nulla lorem, suscipit in posuere in, interdum non magna.

Duurzaamheidsweek Parkstad

Waarom?

Duurzaamheidsweek Parkstad verbindt bezoekers, ondernemers en overheden met als doel het creëren van een groenere samenleving en toekomst. Maak #DP19 samen met ons!

Wat?

Het grootste duurzaamheidsevent van Zuid-Limburg met meer dan 20 deelnemende partners, 20 evenementen en meer dan 2.000 bezoekers.

Hoe?

Een week lang op verschillende locaties in Parkstad je laten onderdompelen in alles wat met duurzaamheid en een duurzame toekomst te maken heeft

Parksjtad in Transitie

In het licht van piek-oliemilieuproblematiek en de economische crisis hebben enkele inwoners van Parksjtad besloten handen en voeten te geven aan een duurzame stad. Een stad met veerkracht. Hierbij willen we de sociale factor benadrukken want we willen opnieuw een samenleving creëren waarin duurzaamheid en diversiteit gevierd wordt. Op een positieve, stimulerende manier gaan we aan de slag met het hercreëren van onze omgeving voor ons en onze kinderen..

In januari 2009 is een kleine groep mensen gestart met de voorbereidingen. In maart 2009 werden enkele informatie/film-avonden over de thema’s piek-olie en zelfvoorziening georganiseerd. De bezoekers werden na afloop van de film uitgenodigd hun gevoelens en gedachten te delen. Vandaar ging het gesprek vaak vanzelf over naar vragen als:

 • Hoe gaan we om met de gevolgen van piek-olie?
 • Wat betekent dit voor onze stad/streek?
 • Hoe kunnen we onze stad/streek weerbaar maken?
 • Wat kunnen we zelf doen, inbrengen?

De maanden erna werden er activiteiten in de omgeving, in de natuur en in café Lachus georganiseerd. Zo werden er excursies georganiseerd naar tuinen in de buurt, excursies eetbare en medicinale planten, film- en informatie-avonden enzovoorts.

Er werden in samenwerking met Vredesburo Heerlen materialen aangeschaft zoals boekendvd’s en samenwerkingsspellen en nog steeds voorzien we mensen van informatie middels een stand die op festivals, manifestaties en bijeenkomsten staat.

Sinds november 2010 bestaat de werkgroep Repaircafé Parkstad Limburg (voorheen Repaircafé GeredGoed). Deze werkgroep organiseert 9 keer per jaar een reparatiemiddag op verschillende locaties in Parkstad. Daarnaast is de werkgroep Permacultuur actief sinds november 2011.

Per 17 december 2013 is de stichting Transition Town Parksjtad opgericht en heeft een ANBI-status gekregen. Toen is het Vredesburo ook een werkgroep geworden van TTP.
Begin 2016 is de naam veranderd in Parksjtad in Transitie (PiT).
Herfst 2016 heeft de werkgroep Groene Kanteling zich aangesloten.

parksjtad-in-transitie.nl

Transition Town

Transition is a movement that has been growing since 2005.  It is about communities stepping up to address the big challenges they face by starting local.  By coming together, they are able to crowd-source solutions. They seek to nurture a caring culture, one focused on supporting each other, both as groups or as wider communities.

transitionnetwork.org

In practice, they are reclaiming the economysparking entrepreneurshipreimagining workreskilling themselves and weaving webs of connection and support.  It’s an approach that has spread now to over 50 countries, in thousands of groups: in towns, villages, cities, Universities, schools.  One of the key ways it spreads is through telling inspiring stories, and that’s what we aim to do on this website.  We really hope you feel inspired to take part, we’d be honoured if you did.

“I see [Transition] as a wonderful combination of civic local engagement and a worldwide network.  In many towns throughout the world people get together, finding community, enthusiastic about the idea of together envisioning a future model for their town that will make it worth living in.  There is something out there ladies and gentlemen, I’m deeply convinced, that was set in motion already quite some time ago…”

Horst Köhler, former German president and former president of the IMF

Transitie Netwerk Nederland

Transitie Netwerk Nederland

Het Transition Towns (TT) concept gaat over oplossingen en laat zien hoe je die zelf organiseert. 

Het doet een beroep op de eigen inzichten, wijsheid, creativiteit en ervaringen van gewone mensen.

Transition Towns zijn gebaseerd op de kracht van de lokale gemeenschap. TT-initiatieven hebben een ambitieus doel: je eigen stad, wijk, dorp of streek voorbereiden op de combinatie van een minder fossiele brandstoffen en de klimaatcrisis. Dit noodzaakt ons tot een omschakeling waaraan wij samen met veel plezier bijdragen naar draagkracht en vermogen.

Superlocal

De ambitie van de circulaire gebiedsontwikkeling SUPERLOCAL is om de materialen van twee leegstaande hoogbouwflats te hergebruiken voor de bouw van circa 130 nieuwe woningen en de inrichting van het openbare gebied.

Gebied in 2015

Herstructurering Bleijerheide Kerkrade

In Bleijerheide (Kerkrade-Oost) stonden tot kortgeleden vier hoogbouwflats die gebouwd zijn in de jaren ’60, een periode met hoge woningnood. In die periode werden landelijk in korte tijd veel nieuwe woningen gebouwd. De hoogbouwflats in Bleijerheide voldoen niet meer aan de wensen en eisen van deze tijd.

Plannen voor 2020

Het aantal inwoners van Parkstad krimpt in de komende 30 jaar met 27%. Om leegstand als gevolg van de bevolkingskrimp te voorkomen, is in 2012 één flat gesloopt en is besloten om het gebied met de andere flats opnieuw in te richten.

Hergebruiken is het nieuwe bouwen

De flats hebben kwaliteiten, die bij sloop verloren gaan. De woningen waren ruim, het uitzicht van de bovenste verdiepingen op de groene omgeving is prachtig en sommige buren woonden jarenlang naast elkaar. Zij hadden goede sociale contacten. Bij sloop van de flats zouden die kwaliteiten verloren gaan, dat vinden we zonde. Bij sloop verdwijnt dus niet alleen de tastbare waarde, zoals het gebouw en de materialen, maar ook onzichtbare waarden, zoals sociale structuren tussen bewoners en het gedachtegoed aan het leven in en rondom de flats. De wens is daarom om bij de bouw van nieuwe woningen de kwaliteiten te behouden en materiaal te gebruiken van de bestaande flats.

Meer ruimte om te wonen in Bleijerheide

Er komen minder woningen in het gebied, dat betekent meer ruimte. Naast de duurzame doelstellingen draagt het project daarom bij aan meer woon- en omgevingskwaliteit.

De flat aan de Voorterstraat wordt gedeeltelijk hergebruikt. De helft van de flat wordt gesloopt, de andere helft blijft behouden en wordt gerenoveerd. Daardoor besparen we maar liefst 1 miljoen kilo CO₂-uitstoot, vergeleken met het bouwen van een nieuwe flat. Om dat te compenseren moet een grote windmolen 104 dagen draaien of moeten 50.000 bomen een jaar groeien.

Innovatieve gebiedsontwikkeling

SUPERLOCAL is een unieke gebiedsontwikkeling, omdat materialen en kwaliteiten worden hergebruikt voor de bouw van nieuwe woningen. Dat is nieuw in Nederland. Om te experimenteren met nieuwe technieken hebben we aansluiting gezocht bij partners. SUPERLOCAL is een sleutelproject van IBA Parkstad, een initiatief dat de regio Parkstad (opnieuw) op de kaart zet door een impuls op het gebied van economie, ruimte en samenleving. Het project sluit aan bij het IBA thema ‘Recycle Stad’ en biedt initiatiefnemers HEEMwonen en gemeente Kerkrade de kans om een nog hogere ambitie aan het project toe te kennen.

Ook hebben we financiële ondersteuning gezocht om het project een impuls te geven. In november 2017 is de Europese Urban Innovative Actions subsidie toegekend aan het project. Onder de noemer Super Circular Estate experimenteren we met vernieuwende oplossingen die een circulaire economie bevorderen. In het projectgebied komt een gesloten waterkringloop die de 130 huishoudens van drinkwater voorziet, dat is opgevangen en gezuiverd in het gebied. Voor de gesloten waterkringloop heeft het project in oktober 2018 €2,5 miljoen Europese Life-subsidie ontvangen. Het project wordt ook ondersteund door Provincie Limburg.

Tijdlijn SUPERLOCAL-project

 • 2012 Sloop flat A aan de Voorterstraat
 • 2013 Constatering verlies van waarden als gevolg van sloop
 • 2014 Idee SUPERLOCAL wordt geboren
 • 2015 SUPERLOCAL wordt IBA project
 • 2015 -2017 Nulmeting van het plangebied (Indexation-fase). De resultaten zijn gebundeld in een online publicatie, die vindt u op de website.
 • April 2016 Samenwerkingsovereenkomst HEEMwonen en gemeente Kerkrade.
 • Juli 2016 Toekomstmarkt Bleijerheide. Bewoners van Bleijerheide denken mee over de toekomst van hun buurt.
 • September 2016 Scholenproject in Bleijerheide staat een Thuis van start. Leerlingen van Basisschool Bleijerheide ontwerpen hun wijk van de toekomst. De resultaten worden als input voor het project gebruikt.
 • Oktober 2016 Publicatie Burenboek (A)BCD360: het perspectief van omwonenden op de hoogbouwflats in Bleijerheide + Eerste studies naar gesloten waterkringloop
 • Voorjaar 2017 Klankbordgroep SUPERLOCAL gaat van start
 • Voorjaar 2017 Start ontwikkeling expogebouw in bouwteam
 • Voorjaar t/m herfst 2017 Ontwikkeling stedenbouwkundig plan samen met de klankbordgroep.
 • November 2017 Uithijsmoment: drie delen van een appartement zijn met een 52-meter hoge hijskraan uit een hoogbouwflat gehesen
 • November 2017 Het project ontvangt €4,7 miljoen Europese subsidie van het Urban Innovative Actions fonds. Onder de noemer Super Circular Estate wordt geëxperimenteerd met innovatieve oplossingen die een circulaire economie bevorderen
 • Januari 2018 Sloop flat Ursulastraat
 • Februari 2018 Oplevering Expogebouw: een testgebouw dat voor 95% is gemaakt van materialen uit de flat. De uitgehesen appartement-delen vormen de basis van dit gebouw
 • Zomer t/m winter 2018 Ontwikkeling Circulaire testwoningen + Renovatie flat Voorterstraat
 • Oktober 2018 Het project ontvangt €2,5 miljoen Europese subsidie van het Europese Life-programma voor de ontwikkeling van een gesloten waterkringloop. Hemelwater wordt opgevangen en gezuiverd tot drinkwater voor de 130 nieuwe huishoudens in het gebied.
 • Najaar 2018 Start circulaire sloop van de flat aan de Jonkbergstraat in 30 materiaalstromen. De materialen van de flat worden per grondstof, zoals beton, hout en staal van elkaar gescheiden en hergebruikt binnen het project of elders.
 • Begin 2019 Uithijsmoment 2.0: Volledige appartementen worden uitgehesen. Zij vormen de basis voor de circulaire woningen + Start bouw circulaire woningen + Ontwikkeling 15 tot 20 grondgebonden woningen.
 • Mei 2019 Start renovatie flat Voorterstraat. Deels sloop, deels behoud van het geraamte van de flat, hierdoor wordt 1.000.000 kilo CO₂-uitstoot bespaard.
 • Medio 2020 Er komt een wijkcentrum in de gerenoveerde flat aan de Voorterstraat. De invulling wordt bepaald met toekomstige bewoners en omwonenden.
 • Zomer 2020 De 130 nieuwe huishouden worden aangesloten op de gesloten waterkringloop + Mobiliteitsplatform met gedeelde vervoersmiddelen voor bewoners, zoals e-bikes + Oplevering circa 130 woningen in het gebied. En de kennis en resultaten die de partners tijdens het project opdoen, zijn openbaar toegankelijk, zodat die bij andere projecten, zowel in Nederland als in de rest van Europa, kan worden toegepast.